German Panzer IV (F2 Type) RC Medium Tank

German Panzer IV (F2 Type) RC Medium Tank

Panzerkampfwagen IV (Pz.Kpfw. IV) thường được gọi là Panzer IV là một chiếc xe tăng hạng trung của Đức Quốc xã được thiết kế vào cuối những năm 1930 và được sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Số kiểm tra của nó là Sd.Kfz.161. Thiết kế như một chiếc xe tăng hỗ trợ bộ binh, Panzer IV đã dự định ban đầu là không tham gia tấn công vào các sư đoàn thiết giáp của đối phương, chức năng được thực hiện bởi Panzer III. Tuy nhiên, với những sai sót của học thuyết trước chiến tranh trở nên rõ ràng và phải đối mặt với loại xe tăng T-34 mạnh mẽ của Liên Xô, Panzer IV sớm đảm nhận vai trò xe tăng chiến đấu của người anh em là Panzer III, vốn ngày càng tỏ ra lỗi thời. Được Đức sản xuất rộng rãi nhất và triển khai nhiều nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Panzer IV được sử dụng như là cơ sở cho nhiều phương tiện chiến đấu khác

3.900.000đ

SKU: German Panzer IV (F2 Type) RC Medium Tank

Thông tin

Panzerkampfwagen IV (Pz.Kpfw. IV) thường được gọi là Panzer IV là một chiếc xe tăng hạng trung của Đức Quốc xã được thiết kế vào cuối những năm 1930 và được sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Số kiểm tra của nó là Sd.Kfz.161. Thiết kế như một chiếc xe tăng hỗ trợ bộ binh, Panzer IV đã dự định ban đầu là không tham gia tấn công vào các sư đoàn thiết giáp của đối phương, chức năng được thực hiện bởi Panzer III. Tuy nhiên, với những sai sót của học thuyết trước chiến tranh trở nên rõ ràng và phải đối mặt với loại xe tăng T-34 mạnh mẽ của Liên Xô, Panzer IV sớm đảm nhận vai trò xe tăng chiến đấu của người anh em là Panzer III, vốn ngày càng tỏ ra lỗi thời. Được Đức sản xuất rộng rãi nhất và triển khai nhiều nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Panzer IV được sử dụng như là cơ sở cho nhiều phương tiện chiến đấu khác

Chi tiết kỹ thuật

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm đã xem

1
Bạn cần hỗ trợ?