China 99A RC Main Battle Tank

China 99A RC Main Battle Tank

 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba của Trung Quốc. Chiếc xe là một sự thay thế cho Type 88 cũ được giới thiệu vào cuối những năm 1980. Type 99 MBT là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba đầu tiên của Trung Quốc.

4.995.000đ

SKU: China 99A RC Main Battle Tank

Thông tin

 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba của Trung Quốc. Chiếc xe là một sự thay thế cho Type 88 cũ được giới thiệu vào cuối những năm 1980. Type 99 MBT là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba đầu tiên của Trung Quốc.

Chi tiết kỹ thuật

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm đã xem

1
Bạn cần hỗ trợ?