Dịch vụ

Thuê Xe Địa Hình
Dịch vụ cho thuê Xe Điều Khiển Off-Road tại 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7. 1 Xuất / 1 Người / 1 giờ: 200.000vnd. 1 pin 1500mah : 10.000 vnd.  
Chi tiết
Thuê Xe Tănk
Dịch vụ cho thuê sa hình tại 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7. 1 Xuất / 1 Người / 1 giờ: 300.000vnd. 1 pin 1500mah : 10.000 vnd. Sa hình phù hợp xe tăng tỷ lệ 1:16
Chi tiết
Thuê sa hình xe tăng
Dịch vụ cho thuê sa hình tại 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7. 1 Xuất / 1 Người / 1 giờ: 50.000vnd. 1 pin 1500mah : 10.000 vnd. Giá Thuê Xe Tăng: 1 Xuất / 1 Người / 1 giờ/ 1 chiếc xe : 300.000vnd. Sa hình phù hợp xe tăng tỷ lệ 1:16
Chi tiết
Thuê sân đua xe
Dịch vụ cho thuê đường đua xe tại 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7. 1 Xuất / 1 Người / 1 giờ: 50.000vnd. 1 pin 1500mah : 10.000 vnd. Người chơi được đua trên đường đua tiêu chuẩn, phù hợp cho xe tỉ lệ 1/18 tại trung tâm.
Chi tiết
1
Bạn cần hỗ trợ?